Wat zijn de 'Romalia'?

Romalia is een initiatief van studenten en oud-studenten Specifieke Lerarenopleiding Latijn aan de KU Leuven. Naast onze studies zijn velen van ons ook actief in het jeugdwerk. Nu zetten we onze schouders onder dit project om leerlingen van het eerste tot het vierde op een speelse manier de Oudheid te laten ontdekken. We richten ons op verschillende aspecten van de cultuur: het dagelijkse leven, zingen in het Latijn, eens echt mogen “vechten” in een bosspel, en nog zoveel meer.

We hebben bewust gekozen voor een niet-schoolse aanpak, maar wel één waar spel en creativiteit centraal staan. Door de rijke cultuur in vele aspecten te presenteren willen we leerlingen van het ASO aansporen om verder Latijn te blijven studeren in de hogere jaren. In allerhande spelen, keuzeactiviteiten en avondactiviteiten wordt er geprobeerd om de passie voor de Romeinse cultuur en taal over te brengen naar de leerlingen. Bovendien krijgen de jongeren op een luchtige manier een culturele bagage mee die hen niet alleen meer inzicht geeft in de maatschappij van de Klassieke Oudheid, maar ook in onze huidige samenleving.